Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

TIẾT KIỆM XĂNG VỚI BÌNH XĂNG CON CENTA

Bộ chế hòa khí - Bình xăng con tiết kiệm xăng CENTA là giải pháp khắc phục hiệu quả các bệnh: XE HAO XĂNG, XE CHẢY XĂNG, XE LÌ MÁY, XE MẤT GARANTI, XE CHẠY BỊ GIẬT GIẬT…giúp xe CHẠY ÊM, MẠNH MÁY, TIẾT KIỆM XĂNG HIỆU QUẢ.

Bộ chế hòa khí - Bình xăng con tiết kiệm xăng CENTA có bán rộng rãi tại các cửa hàng phụ tùng xe máy trên toàn quốc.