Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Bình xăng conCenta - Giải pháp kinh tế và hiệu quả nhất

Sản phẩm mới

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Cơ khí Thành Đạt tiền thân là một cơ sở gia công cơ khí chính xác, sản xuất linh kiện bộ chế hòa khí và phục hồi bộ chế hòa khí. Cho đến nay, Thành Đạt là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước đã sản xuất thành công bộ chế hòa khí (bình xăng con) mang nhãn hiệu CENTA - với chất lượng cao và độ bền tốt, tương đương sản phẩm cùng loại của Nhật Bản.