Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611

Bình xăng con CENTA là giải pháp khắc phục hiệu quả các bệnh: XE HAO XĂNG, XE CHẢY XĂNG, XE LÌ MÁY, XE MẤT GARANTI, XE CHẠY BỊ GIẬT GIẬT…giúp xe CHẠY ÊM, MẠNH MÁY, TIẾT KIỆM XĂNG HIỆU QUẢ.

Bình xăng con CENTA có bán rộng rãi tại các cửa hàng phụ tùng xe máy trên toàn quốc.