Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Bình xăng con THành Đạt Siêu Tốc Ga 32 Ly

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên lắp đặt canh chỉnh bình xăng con tốc độ
Bình xăng con THành Đạt Siêu Tốc Ga 32 Ly có ưu thế:
Tăng tốc rất mạnh nhờ thiết kế piston ga 32 ly và họng gió vuông
Có van cắt gió...