Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Xe tay ga phun xăng điện tử FI tiết kiệm xăng thêm bao nhiêu Km/L?

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Xe tay ga 125 xài FI tiết kiệm xăng thêm bao nhiêu Km/L?
Công nghệ phun xăng điện tử tiết kiệm xăng FI đã được ứng dụng trên ô...