Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611

Xe tay ga phun xăng điện tử FI tiết kiệm xăng thêm bao nhiêu Km/L?

Trả lời

Xe tay ga 125 xài FI tiết kiệm xăng thêm bao nhiêu Km/L?
Công nghệ phun xăng điện tử tiết kiệm xăng FI đã được ứng dụng trên ô tô hơn 20 năm.
Vì nhiều lý do khác nhau, công nghệ Fi tiết kiệm xăng chỉ được...