Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Tiết kiệm xăng kô phải là ém bớt xăng xỏ mũi gic lơ

Trả lời

Tiết kiệm xăng kô phải là ém bớt xăng

 
Vâng, kô biết thầy nào sáng tác ra phương pháp tiết kiệm xăng này nhưng nhiều người đi xe máy bắt chước nhau xài chiêu tiết kiệm xăng có từ lâu đời là  lấy dây đồng nhuyễn (ruột dây điện) xỏ qua rắc lơ chính (main jet), xỏ cả rắc lơ mạch xăng garanti (idle jet) để ém bớt xăng lại tiết kiệm xăng. Nói chung cứ mở bộ chế hòa khí ra thấy linh kiện cái nào có lổ mà biết là xăng đi qua thì ém chận cho hẹp lại, xăng qua ít đi để tiết kiệm xăng.
 

Suy nghĩ theo quán tính: tiết kiệm xăng là phải ém bớt xăng lại!

 

Tôi hồi 14 tuổi,  được nhà cho chiếc mobylette chạy đi học thích lắm.

 

Mobylette


Chạy một thời gian để ý xe ngày càng đổ xăng nhiều lên, thâm vô cả tiền ăn sáng, kô có tiền xài nên hỏi mấy anh lớn cũng đi xe gắn máy có cách nào tiết kiệm xăng kô, mấy ảnh kêu mở bộ chế hòa khí ra xỏ lổ mũi là tiết kiệm xăng liền. Làm theo lời thì thấy xe chạy tiết kiệm xăng hơn đáng kể, nhưng hình như xe chạy yếu rề rề, và buổi sáng đạp máy phải chống đứng xe mobylette lên đạp xì khói luôn mới nổ được! Hồi đó thì chưa có tiệm phục hồi bình xăng con như sau này. Hừm! Tiết kiệm xăng và tập thể dục bắt buộc mỗi buổi sáng luôn, tíết kiệm xăng 2 trong 1! Sau này yêu thích ô tô xe máy mà tôi theo học ngành này mới vỡ lẽ ra nhiều điều và hiểu rằng tiết kiệm xăng kô phải chỉ là ém bớt xăng lại mà được.

Tiết kiệm xăng đúng kỹ thuật cơ khí ô tô xe máy

 

Tiết kiệm xăng kỹ thuật là cung cấp hỗn hợp hòa khí phải đúng tỉ lệ xăng/không khí, độ tán sương mịn đều cháy tốt, xăng kô thừa kô thiếu ở tất cả các mạch xăng vận hành của xe
Tiết kiệm xăng thực hiện trên xe máy ứng dụng một trong 02 công nghệ chế tạo động cơ:

  • Động cơ dùng bộ chế hòa khí tốt để tiết kiệm xăng


 

Động cơ dùng bộ chế hòa khí tiết kiệm xăng


 

Tiết kiệm xăng với bộ chế hòa khí tốt Thành Đạt Centa

 

Đối với xe đã sử dụng một thời gian dài, việc phục hồi bình xăng con để tiết kiệm xăng không còn hiêụ quả thì thay mới là giải pháp tối cần thiết. Bộ chế hòa khí - Bình xăng con tiết kiệm xăng CENTA do công ty Thành Đạt sản xuất đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật chính xác và mang lại hiệu quả tiết kiệm xăng cao, với giá cả hợp lý được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng từ nhiều năm nay.

 

Bộ chế hòa khí - Bình xăng con tiết kiệm xăng CENTA

 

Bộ chế hòa khí - Bình xăng con tiết kiệm xăng CENTA Dream

 

 

  • Nội thành tiết kiệm xăng với mức 45-50km/L xăng
  • Đường trường tiết kiệm xăng với mức trên 65 km/L xăng

 

 

Các câu hỏi khác