Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Xe máy chạy bị hụp sửa gì?

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Xe máy chạy bị hụp

Xe máy chạy bị hụp thấy cả ở xe dùng bộ chế hòa khí và xe phun xăng điện tử

Xe máy...