Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Bơm xăng hỏng xe chảy xăng hết sạch!

Trả lời

Bơm xăng xe máy thực tế phần lớn là khóa xăng tự động. Đóng mở xăng từ bình xăng lớn xuống bình xăng con được điều khiển bởi sức hút của đầu máy tác động vào bơm xăng mà khởi đầu là động tác bấm nút đề...

Xe chảy xăng dư muốn mua bộ dụng cụ làm pontu

Trả lời

Cửa hàng luôn có bán đầy đủ dụng cụ đồ nghề dùng cho phục hồi bình xăng không phân biệt đối tượng khách hàng là thợ phục hồi hay thợ máy hay chỉ là người mua hộ.

Làm pontu xe chảy xăng dư bạn cần...