Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Bơm xăng hỏng xe chảy xăng hết sạch!

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Bơm xăng xe máy thực tế phần lớn là khóa xăng tự động. Đóng mở xăng từ bình xăng lớn xuống bình xăng con được điều khiển bởi...

Xe chảy xăng dư muốn mua bộ dụng cụ làm pontu

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Cửa hàng luôn có bán đầy đủ dụng cụ đồ nghề dùng cho phục hồi bình xăng không phân biệt đối tượng khách hàng là thợ phục...