Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Tay ga Hayate 2010 xe hao xăng 20Km/L sửa gì

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Xe tay ga Hayate 2010 này chạy có 20km/L xăng, xe hao xăng quá nên phuc hồi bình xăng con. Xe 2010 nên linh kiện chưa hao mòn nhiều, phục hồi...

Air Blade 2008 xe hao xăng khủng 23Km 1 lít xăng

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Air Blade 2008 xe hao xăng kinh khủng chỉ chạy được 23Km/L xăng!
" Xin chao, Hien nay minh dang chay AB2008 nhung xe hao xang kinh khung...

Dream 2 xe hao xăng cần phục hồi hay thay mới bình xăng con

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Dream 2 xe hao xăng cần phục hồi hay thay mới bình xăng con

Những con xe Dream xe hao xăng có đủ xuất xứ: xe tàu, xe Nhật,...

Nouvo 3 đổ xăng 80 ngàn chạy 80 Km xe wá hao xăng!

Trả lời

Em dang dùng con nouvo 3 loại đầu 1 đèn, xe đang bị hao xăng, xe em đổ xang 80.000 chạy được 80 cây số vậy em muốn thay bình xăng con thì Centa có loại bình xăng cho xe này ko vậy?