Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611

Sirius xe khó nổ máy do lỗi bình xăng con

Trả lời

Cho con hỏi Sirius 2012 khó khởi động có phải là do ngạt xăng tu dong o binh xang con hay khong, vay thay binh xang con co khac phuc duoc tinh trang do hay khong, cam on!