Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611

Làm gì khi xe mất garanti - thợ Mỹ tư vấn

Trả lời

Các động cơ đốt trong kô phân biệt xe số, xe tay ga, xe phun xăng điện tử ... nếu xe mất garanti có nguyên nhân hay bắt gặp từ ba thứ :

- không khí,
- nhiên liệu
- và tia lửa để đốt cháy...