Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Làm gì khi xe mất garanti - thợ Mỹ tư vấn

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Các động cơ đốt trong kô phân biệt xe số, xe tay ga, xe phun xăng điện tử ... nếu xe mất garanti có nguyên nhân hay bắt gặp từ ba thứ...