Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611

Xe tay ga Hayate chạy về ga bị òa ga

Trả lời

Xe chạy nhanh về ga bị òa ga là bệnh hay gặp ở xe tay ga cũ Hayate. Bệnh này xuất phát từ bình xăng con cũ xuống cấp với các biểu hiện như: hở đồng tiền, dính ga, màng dù chai cứng, kẹt cốt E, hở phốt cốt E....