Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (028) 3957 1610
Toggle
Hotline: (028) 3957 1610

Xe tay ga Hayate chạy về ga bị òa ga

Trả lời

139 Nguyễn Chí Thanh chuyên sửa xe FI - Phun xăng điện tử và phục hồi bình xăng con
Xe chạy nhanh về ga bị òa ga là bệnh hay gặp ở xe tay ga cũ Hayate. Bệnh này xuất phát từ bình xăng con cũ xuống cấp với các biểu...