Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Xe tay ga chạy về ga bị òa ga

Trả lời

Xe tay ga chạy về ga bị òa ga khi về ga hay gặp các nguyên nhân sau: hở đồng tiền bình xăng con.

Xe tay ga Hayate chạy về ga bị òa ga

Trả lời

Xe chạy nhanh về ga bị òa ga là bệnh hay gặp ở xe tay ga cũ Hayate. Bệnh này xuất phát từ bình xăng con cũ xuống cấp với các biểu hiện như: hở đồng tiền, dính ga, màng dù chai cứng, kẹt cốt E, hở phốt cốt E....