Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí Centa 150 Mô tô

Giá: Liên hệ

Bộ chế hòa khí Centa 150 Mô tô: dùng cho các xe mô tô 125-150cc máy đứng như: Su GN 125, Bonus 125, Rebel 125, CD 125, ....
Bình xăng lắp vào co bằng 2 cây gu giông trên co xăng đầu cuy lát.
Bộ chế hòa khí Centa 150 Mô tô gắn chạy hiệu quả:
- Tăng độ mạnh máy xe lên 15-25%
- Ít hao xăng
- Garanti nhuyễn

Danh mục: Xe mô tô

THÔNG TIN SẢN PHẨM