Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

TIẾT KIỆM XĂNG

Bộ chế hòa khí Centa Win

Bộ chế hòa khí Centa Win

Bộ chế hòa khí Centa Win

Bộ chế hòa khí Centa Win

Bộ chế hòa khí Centa Win: dành cho xe Win 100cc - 110cc - 125cc

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Wave 110

Bộ chế hòa khí Centa Wave 110

Bộ chế hòa khí Centa Wave 110

Bộ chế hòa khí Centa Wave 110

- Bộ chế hòa khí Centa Wave 110 dành cho xe qave và nhiều xe số 100cc, 110cc
- Tiết...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Cub

Bộ chế hòa khí Centa Cub

Bộ chế hòa khí Centa Cub

Bộ chế hòa khí Centa Cub

- Bộ chế hòa khí Centa Cub: dành cho xe Cub 50, 79, 80, 81 - Tiết kiệm xăng: nội...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa SS 67

Bộ chế hòa khí Centa SS 67

Bộ chế hòa khí Centa SS 67

Bộ chế hòa khí Centa SS 67

- Bộ chế hòa khí Centa SS 67: dành cho xe Honda 67- Tiết kiệm xăng: nội thành...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Max

Bộ chế hòa khí Centa Max

Bộ chế hòa khí Centa Max

Bộ chế hòa khí Centa Max

Bộ chế hòa khí Centa Max: dành cho xe Max Kawasaki

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa DD 70

Bộ chế hòa khí Centa DD 70

Bộ chế hòa khí Centa DD 70

Bộ chế hòa khí Centa DD 70

- Bộ chế hòa khí Centa tiết kiệm xăng DD 70 dành cho xe DD và nhiều xe số 70cc -...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Dream

Bộ chế hòa khí Centa Dream

Bộ chế hòa khí Centa Dream

Bộ chế hòa khí Centa Dream

- Bộ chế hòa khí Centa Dream: dành cho xe Dream và nhiều xe số 100cc
- Tiết kiệm...

Xem chi tiết

SIÊU TIẾT KIỆM XĂNG

Bộ chế hòa khí Centa Su Viva

Bộ chế hòa khí Centa Su Viva

Bộ chế hòa khí Centa Su Viva

Bộ chế hòa khí Centa Su Viva

Bộ chế hòa khí Centa Su Viva dùng cho xe Suzuki Viva 110cc

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Dream Ø 16 (phiên bản mới)

Bộ chế hòa khí Centa Dream Ø 16 (phiên bản mới)

Bộ chế hòa khí Centa Dream Ø 16 (phiên bản mới)

Bộ chế hòa khí Centa Dream Ø 16 (phiên bản mới)

Bộ chế hòa khí Centa Dream Ø 16 (phiên bản mới) dành cho xe Dream và nhiều xe số...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa RS 150

Bộ chế hòa khí Centa RS 150

Bộ chế hòa khí Centa RS 150

Bộ chế hòa khí Centa RS 150

- Bộ chế hòa khí Centa RS 150 dành cho xe Dream và nhiều xe số từ 110cc - 150cc-...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa RS 125

Bộ chế hòa khí Centa RS 125

Bộ chế hòa khí Centa RS 125

Bộ chế hòa khí Centa RS 125

- Bộ chế hòa khí Centa RS 125 dành cho xe Dream và nhiều xe số từ 100cc - 125cc-...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa RS 110

Bộ chế hòa khí Centa RS 110

Bộ chế hòa khí Centa RS 110

Bộ chế hòa khí Centa RS 110

- Bộ chế hòa khí Centa RS 110 siêu tiết kiệm xăng dành cho xe Wave RS 110cc và...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Su Smash Revo

Bộ chế hòa khí Centa Su Smash Revo

Bộ chế hòa khí Centa Su Smash Revo

Bộ chế hòa khí Centa Su Smash Revo

Bộ chế hòa khí Centa Su Smash Revo dùng cho xe Suzuki Smash Revo 110cc

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Ya

Bộ chế hòa khí Centa Ya

Bộ chế hòa khí Centa Ya

Bộ chế hòa khí Centa Ya

Bộ chế hòa khí Centa Ya Sirius Jupiter Taurus dùng cho xe  Yamaha Sirius Jupiter Taurus...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa RS 100

Bộ chế hòa khí Centa RS 100

Bộ chế hòa khí Centa RS 100

Bộ chế hòa khí Centa RS 100

Bộ chế hòa khí Centa RS 100 siêu tiết kiệm xăng dành cho xe Wave RS 100cc và nhiều...

Xem chi tiết

TỐC ĐỘ

Bộ chế hòa khí Centa Ga 30 ly

Bộ chế hòa khí Centa Ga 30 ly

Bộ chế hòa khí Centa Ga 30 ly

Bộ chế hòa khí Centa Ga 30 ly

- Gắn cho xe "độ" mạnh, xe >110 cc - Tăng độ mạnh máy xe lên 20-30% - Ít hao...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa 125

Bộ chế hòa khí Centa 125

Bộ chế hòa khí Centa 125

Bộ chế hòa khí Centa 125

- Dành cho xe 100cc - 125cc như Dream, Wave 100, Wave 110, Future 110, Win, Sirius, Jupiter,...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa 150

Bộ chế hòa khí Centa 150

Bộ chế hòa khí Centa 150

Bộ chế hòa khí Centa 150

- Dành cho xe 100cc - 150cc (như Dream, Wave, Future, Sirius, Jupiter, Taurus, Su Viva, Su Smash,...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa 175

Bộ chế hòa khí Centa 175

Bộ chế hòa khí Centa 175

Bộ chế hòa khí Centa 175

- Gắn cho xe "độ" như Dream "độ", Wave "độ", 67 "độ", xe tay ga "độ" - Gắn cho...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Centa Ga 26 ly

Bộ chế hòa khí Centa Ga 26 ly

Bộ chế hòa khí Centa Ga 26 ly

Bộ chế hòa khí Centa Ga 26 ly

- Bộ chế hòa khí Centa Ga 26 ly: Dành cho xe 100cc - 150cc (như Dream, Wave, Future,...

Xem chi tiết
Bộ chế hòa khí Thành Đạt Siêu Tốc Ga 32 ly

Bộ chế hòa khí Thành Đạt Siêu Tốc Ga 32 ly

Bộ chế hòa khí Thành Đạt Siêu Tốc Ga 32 ly

Bộ chế hòa khí Thành Đạt Siêu Tốc Ga 32 ly

- Dành cho xe "độ" mạnh, với thiết kế quả ga 32 mm tăng tốc cực mạnh- Ít hao...

Xem chi tiết