Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí Centa Dream Ø 16 (phiên bản mới)

Giá: Liên hệ

Bộ chế hòa khí Centa Dream Ø 16 (phiên bản mới) dành cho xe Dream và nhiều xe số 100cc, đặc biệt mạnh hơn và tiết kiệm xăng hơn bộ chế hòa khí phiên bản truyền thống
- Tiết kiệm xăng hơn: nội thành đạt 55 Km/L xăng, đường trường đạt 70 Km/L xăng
- Chạy vọt hơn (từ 3-5%)
- Đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường

*** Lưu ý khi gắn Bình xăng con CENTA cho các loại xe khác (dưới 100cc):
- Bình xăng con CENTA Dream Ø 16 gắn cho xe Cub --> cần lắp co xăng Dream

Danh mục: Xe số

THÔNG TIN SẢN PHẨM