Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí Centa Nouvo

Giá: Liên hệ

- Bộ chế hòa khí xe tay ga Centa Nouvo dùng cho cả xe tay ga Nouvo 1, Nouvo 2, Nouvo 3 giúp chạy xe tiết kiệm xăng
- Tiết kiệm xăng: nội thành đạt 35 Km/Lít xăng, đường trường đạt 50 Km/Lít xăng trở lên

Danh mục: Xe tay ga

THÔNG TIN SẢN PHẨM