Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí xe tay ga Centa Dylan 150

Giá: Liên hệ

Bộ chế hòa khí xe tay ga Centa Dylan 150 dùng cho cả xe tay ga SH 150, @ 150 giúp chạy xe tiết kiệm xăng

Danh mục: Xe tay ga

THÔNG TIN SẢN PHẨM