Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí xe tay ga Centa Tay Ga

Giá: Liên hệ

- Bộ chế hòa khí Centa Xe Tay Ga dành cho các loại xe như Attila, @Stream, Spacy, Esky, các xe tay ga Trung Quốc: 125cc-150cc, Dylan, SH…
- Tiết kiệm xăng: nội thành đạt 35 Km/Lít xăng, đường trường đạt 50 Km/Lít xăng trở lên.

Danh mục: Xe tay ga

THÔNG TIN SẢN PHẨM