Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Khách hàng Nguyễn Tiến hài lòng sau khi sử dụng Bình xăng con CENTA

Khách hàng Nguyễn Tiến (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. ĐT: 03355466...): "Đã mua bình xăng Centa 110, Centa 150, Centa 175. Tất cả đều rất tốt. Xài rất ok, không hao xăng, xe mạnh hơn, ngọt hơn. Xe độ gắn chạy vẫn ok. Tuyệt vời"- comment trên FaceBook