Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Khách hàng Quốc Bảo phản hồi về Bình xăng con CENTA RS 150

Khách hàng Quốc Bảo (huyện Đức Huệ, Long An. ĐT: 03367003...): Thay bình Centa RS 150 chạy ok lắm. Ga đầu dzọt hết chê luôn. Xe em chạy được 90Km mà khi thay vào với lửa độ là chạy hơn 105Km" - comment trên FaceBooK