Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chỉnh garanti xe tay ga phun xăng điện tử

Trả lời

Xe tay ga phun xăng điện tử là xe tay ga có hệ thống cấp hòa khí xăng/gió đã được lập trình, xăng được bơm cao áp phun vào buồng nổ với lưu lượng được vi xử lý chuẩn cho đúng tỉ lệ và tán sương cho tăng hiệu...

Xe tay ga phun xăng điện tử FI tiết kiệm xăng thêm bao nhiêu Km/L?

Trả lời

Xe tay ga 125 xài FI tiết kiệm xăng thêm bao nhiêu Km/L?
Công nghệ phun xăng điện tử tiết kiệm xăng FI đã được ứng dụng trên ô tô hơn 20 năm.
Vì nhiều lý do khác nhau, công nghệ Fi tiết kiệm xăng chỉ được...