Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Thay bộ kim xăng tiết kiệm xăng cho xe tay ga AB

Trả lời

Thay bộ kim xăng tiết kiệm xăng cho xe tay ga Air Blade

Xe tay ga Air Blade 110 phiên bản cơ có các đời 2007-2008... Xe này chạy tiết kiệm xăng nếu đi nội thành đạt 35-37km/L xăng.
Bộ chế hòa khí Air Blade dùng nhiều khiến bộ kim xăng cũ mòn nên xe kô còn tiết kiệm xăng như ban đầu, nếu kô muốn nói là xe rất hao xăng : 20-30km/L xăng

Kim xăng cũ mòn là thủ phạm làm xe tay ga hao xăng

 

Thay bộ kim xăng Centa Air Blade là giải pháp tiết kiệm xăng đơn giản

 

Thay bộ kim xăng Centa Air Blade là giải pháp tiết kiệm xăng đơn giản, giải quyết đúng ngay bệnh xe tay ga Air Blade hao xăng

Bộ kim xăng tiết kiệm xăng Air Blade
Bộ kim xăng tiết kiệm xăng Air Blade

 

Bộ kim xăng tiết kiệm xăng Air Blade

 

Kim xăng tiết kiệm xăng Centa có đủ loại cho các dòng xe tay ga ...

Các câu hỏi khác