Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Tiết kiệm xăng nhờ các thói quen tốt khi chạy xe

Trả lời

Tiết kiệm xăng bằng cách tạo ra các thói quen chạy xe tốt

 
Thói quen tốt giúp chạy xe tiết kiệm xăng
 
Các thói quen tốt khi chạy xe giúp tiết kiệm xăng đáng kể mà chưa cần nói tới các yếu tố tiết kiệm xăng thuần túy kỹ thuật như : máy móc vận hành tốt --> tổn thất công suất bé --> tiết kiệm xăng, bình xăng con tốt giúp tiết kiệm xăng . .....
 

Tiết kiệm xăng nhờ luôn bơm bánh xe đủ căng

Tiết kiệm xăng nhờ chú ý đơn giản này: giữ lốp xe đủ căng
  • Tiết kiệm xăng cần chú ý luôn bơm bánh xe đủ áp suất: bánh trước 2.5Kg/cm2, bánh sau 3Kg/cm2

 

 Tiết kiệm xăng cần chú ý luôn bơm bánh xe đủ áp suất
 


Tiết kiệm xăng cần chú ý  thay nhớt xe đều đặn

 

  • Tiết kiệm xăng cần chú ý  thay nhớt xe đều đặn: khoảng 2,000Km/lần thay nhớt nếu thường đi nội thành, và nhặt hơn nếu thường đi đường trường

 

 Tiết kiệm xăng cần chú ý tránh chạy xe quá chậm hoặc quá nhanh

 

  • Tiết kiệm xăng cần chú ý tránh chạy xe quá chậm hoặc quá nhanh. Vận tốc chạy xe tiết kiệm xăng (vận tốc kinh tế) đối với xe 100-110cc là 55-60Km/H; Đối với xe 50cc là 40Km/H

 

 

Tiết kiệm xăng nhờ tránh chạy xe quá chậm hoặc quá nhanh
Tiết kiệm xăng cần chú ý chạy xe lên về số phù hợp

 

  • Tiết kiệm xăng cần chú ý chạy xe lên về số phù hợp với vận tốc xe, điều này còn cho máy khỏe và bảo vệ bố nồi ly hợp lâu hỏng.

 

Tiết kiệm xăng nhờ chạy về số hợp lý bảo vệ ly hợp tốt

 

Tiết kiệm xăng cần tránh thói quen chạy xe phóng nhanh phanh gấp

 

  • Tiết kiệm xăng cần tránh thói quen chạy xe phóng nhanh phanh gấp, năng lượng tiêu hao rất mạnh khi xe tăng tốc đột ngột và khi xe phanh gấp.

* Có một số người có thói quen  chạy xe thật nhanh tới đèn đỏ để rồi phanh gấp lại chờ... xe chạy vậy sao tiết kiệm xăng được?

 
 Tiết kiệm xăng cần tránh thói quen chạy xe phóng nhanh phanh gấp

Các câu hỏi khác