Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Tay ga Hayate 2010 xe hao xăng 20Km/L sửa gì

Trả lời

Tay ga Hayate 2010 xe hao xăng sửa gì?

 

 

Xe tay ga Hayate

Xe tay ga Hayate 2010 này chạy có 20km/L xăng, xe hao xăng quá nên phuc hồi bình xăng con. Xe 2010 nên linh kiện chưa hao mòn nhiều, phục hồi bình xăng con là phương án khả thi.

 

Xe tay ga hao xăng Hayate do lỗi bình xăng con

 

 

Bình xăng con xe tay ga HayateTrên 90% các trường hợp xe tay ga Hayate hao xăng có nguyên nhân từ lỗi bình xăng con:

  • Bình xăng con dùng cũ hao mòn hòa khí dư xăng --> xe hao xăng
  • Thay bình xăng con mới nhưng chất lượng kém --> xe hao xăng
  • Bình xăng con tốt nhưng canh chỉnh sai --> xe hao xăng

 

Xe tay ga hao xăng Hayate cần phục hồi bình xăng con

 

Phuc hồi bình xăng con Hayate là biện pháp kỹ thuật để khắc phục xe hao xăng.
Là biện pháp khả thi khi bình xăng con chưa hao mòn nhiều, chi phí phục hồi thấp

 

Xe tay ga hao xăng Hayate quá thay luôn bình xăng con

 

Trường hợp bình xăng con cũ trên xe hư hỏng nhiều, chi phí phục hồi cao thì khắc phục xe hao xăng bằng cách thay bình xăng con mới Centa Hayate  là giải pháp kinh tế hơn

Bình xăng xe tay ga Hayate

  • Thay bình xăng con Centa khắc phục xe tay ga Hayate hao xăng: chạy được 35km/L xăng nội thành; đường trường 45-50km/L xăng
  • Thay bình xăng con Centa xe tay ga Hayate xe có garenti nhuyễn, chạy vọt

Các câu hỏi khác