Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Sirius xe khó nổ máy do lỗi bình xăng con

Trả lời

Xe Sirius 2012

Xe Sirius 2012

" ngat xang tu dong "  là van xăng tự động đóng mở theo sức hút chân không của buồng máy, truyền bởi ống hơi lấy từ co xăng nhôm ra. Xe khó nổ kô phải bởi  anh này   

Xe Sirius khó nổ máy có vài nguyên nhân

  • Xe Sirius khó nổ máy do bình xăng con cũ kỉ hao mòn hoặc bình xăng con chất lượng kém

  • Xe Sirius khó nổ máy do xe mất hơi, cháy rổ đội xú páp

  • Xe Sirius khó nổ máy  do xe đánh lửa bị lỗi

Khi xe Sirius khó nổ máy người điều khiển xe thường cầu cứu tới sự hỗ trợ của E tay trên cùm bên trái tay lái xe

E tay giúp xe dễ khởi động máy

Khi bình xăng con quá hao mòn thì kéo E tay có thể kô có tác dụng,

Bình xăng con Sirius


Muốn xe dễ nổ máy, dễ khởi động thì thay bình xăng con mới là thích hợp

Xe khó nổ máy do bình xăng con cũ cần thay bình xăng con

Bình xăng con kém chất lượng dù mới, hoặc bình xăng con tốt nhưng đã cũ kỷ hao mòn có thể làm xe chậm nổ xe khó nổ. Việc thay bình xăng con mới khi xe bệnh khó nổ máy là cần thiết và kinh tế.

Bộ chế hòa khí - Bình xăng con CENTA là một thương hiệu được tin cậy trong suốt thời gian 20 năm qua, Bộ chế hòa khí - Bình xăng con CENTA là khắc tinh đối với các trường hợp

  • Xe khó nổ máy

  • Xe hao xăng

  • Xe mất garanti

  • Xe chạy kô vọt


Bộ chế hòa khí - Bình xăng con CENTA Sirius


Bộ chế hòa khí - Bình xăng con CENTA Sirius