Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Xe chạy bị lì máy tay ga Nouvo3 sửa gì ?

Trả lời

Xe tay ga Nouvo3 xài bộ chế hòa khí ga dù, xe cũng ra từ những năm 2007,08,09 nhiều chiếc đã đi được hàng trăm ngàn km, xe đi nhiều hao mòn xuống máy xe chạy bị lì máy

Các câu hỏi khác