Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí Centa Dream

Giá: Liên hệ

- Bộ chế hòa khí Centa Dream: dành cho xe Dream và nhiều xe số 100cc

- Tiết kiệm xăng hơn: nội thành đạt 50 Km/L xăng, đường trường đạt 65 Km/L xăng

 

*** Lưu ý khi gắn Bình xăng con CENTA cho các loại xe khác (dưới 100cc):

- Bình xăng con Dream gắn cho xe Cub 50 --> cần lắp co xăng Dream

 

Danh mục: Xe số

THÔNG TIN SẢN PHẨM