Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí Centa SS 67

Giá: Liên hệ

- Bộ chế hòa khí Centa SS 67: dành cho xe Honda 67
- Tiết kiệm xăng: nội thành đạt 50 Km/L xăng, đường trường đạt 65 Km/L xăng

Danh mục: Xe số

THÔNG TIN SẢN PHẨM