Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí Centa 125

Giá: Liên hệ

- Dành cho xe 100cc - 125cc như Dream, Wave 100, Wave 110, Future 110, Win, Sirius, Jupiter, Taurus, Su Viva, Su Smash, Su Revo
- Tăng độ mạnh máy xe lên 10-15%
- Ít hao xăng
- Garanti nhuyễn

Danh mục: Xe số

THÔNG TIN SẢN PHẨM