Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Chọn bình xăng con theo xe của bạn

Bộ chế hòa khí xe tay ga Centa Mio Ultimo

Giá: Liên hệ

Bộ chế hòa khí xe tay ga Centa Mio Ultimo dùng cho cả xe tay ga Mio Ultimo, Mio Classico.. giúp chạy xe tiết kiệm xăng, garanti êm nhỏ, xe chạy vọt

Danh mục: Xe tay ga

THÔNG TIN SẢN PHẨM