Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tên công việc Yêu cầu công việc Nơi làm việc Ngày hết hạn

Tuyển dụng thợ dịch vụ canh chỉnh phục hồi bình xăng con

Yêu cầu tuyển dụng: NAM.

Tuổi từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi

Chuyên môn:

+ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 02 người

+ NV GIAO HÀNG 01 người

+ Thợ CANH CHỈNH PHỤC HỒI BÌNH XĂNG CON 02 người

Làm việc từ 7g30 đến 17g

Địa điểm: Cửa hàng Thành Đạt 139 Nguyễn Chí THanh P9 Q5 tpHCM

Lương thỏa thuận

Phúc lợi: ăn trưa  - lương tháng 13

chế độ nghỉ phép, lễ, tết ...  theo quy định nhà nước

Cửa hàng Thành Đạt 139 Nguyễn Chí THanh P9 Q5 tpHCM

28-02-2019

Yêu cầu công việc

Yêu cầu tuyển dụng: NAM.

Tuổi từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi

Chuyên môn:

+ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 02 người

+ NV GIAO HÀNG 01 người

+ Thợ CANH CHỈNH PHỤC HỒI BÌNH XĂNG CON 02 người

Làm việc từ 7g30 đến 17g

Địa điểm: Cửa hàng Thành Đạt 139 Nguyễn Chí THanh P9 Q5 tpHCM

Lương thỏa thuận

Phúc lợi: ăn trưa  - lương tháng 13

chế độ nghỉ phép, lễ, tết ...  theo quy định nhà nước

Nơi làm việc

Cửa hàng Thành Đạt 139 Nguyễn Chí THanh P9 Q5 tpHCM

Ngày hết hạn

28-02-2019