Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Khách hàng Lê Đức Sơn phản hồi về Bình xăng con CENTA Ya

Khách hàng Lê Đức Sơn (thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. ĐT: 03576222...): "Từ khi sử dụng bình xăng của hãng, xe ít hao xăng. Chạy êm hơn những bình xăng lúc trước. Sản phẩm tốt, tư vấn nhiệt tình. Nói chung rất ok" - comment trên FaceBook