Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Khách hàng Lê Tuấn Em phản hồi về Bình xăng con CENTA Hayate

Khách hàng Lê Tuấn Em (Thi trấn Cái Đôi, Cà Mau. ĐT: 09473181...): " Xe mình là Hayate BXC đã sử dụng được 8 năm rồi, xe hao xăng, chạy ì...Mới đây sử dụng BXC thử BXC Centa, kết quả vượt mong đợi: garanti nhuyễn, tăng tốc ngọt, đặc biệt là ít hao xăng, dễ canh chỉnh" - comment trên FaceBook