Bộ Chế Hòa Khí (Bình Xăng Con)

Hotline: (08) 3957 1611
Toggle
Hotline: (08) 3957 1611
Hotline: (08) 3957 1610

Khách hàng Thuận phản hồi về Bình xăng con CENTA 150

Khách hàng Thuận phản hồi về Bình xăng con CENTA 150:"Em đang đi xe Sirius bô xăng lửa nồi gắn bình Centa 150 rất dễ canh chỉnh. Garanti thì thầm êm xe nhẹ máy. Bình 150 mà ít hao xăng hơn bình zin nữa cứ chạy miết quên đổ xăng luôn"- comment trên FaceBook